Ätstörningsvården Halland

Till Ätstörningsvården Halland kan såväl barn och ungdomar som vuxna komma. Du kan komma hit på egen hand, eller genom att anhöriga tar kontakt. Du kan också ha en remiss från exempelvis skolan eller vårdcentralen.

Våra patienter lider av anorexia nervosa, bulimia nervosa eller ätstörningar utan närmare specifikation (UNS). Behandlingen täcker allt från öppenvård, dagvård och heldygnsvård till rådgivning och anhöriggrupper. Vården är i stort sett likadan antingen man kommer till vår mottagning i Halmstad eller Varberg.

Våra öppenvårdsmottagningar och vår dagvård finns i Halmstad och Varberg. Heldygnsvård ges inom vuxenpsykiatrin eller, för de yngre, inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Vill du vet mer om ätstörningar i allmänhet kan du följa de länkar som finns här till höger. Vill du ha mer information om oss här i Halland och hur vi arbetar kan du ringa eller mejla någon av våra mottagningar. Nummer och adresser finns under respektive sida.

E-post: atstorning@regionhalland.se
Tänk på att aldrig skicka känsliga uppgifter med e-post. Sekretess kan inte garanteras. Logga i stället in på www.1177.se för att förnya recept, boka eller omboka tid, ställa en fråga, få kontakt mm.