Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus

Barn som blir sjuka behöver speciell omvårdnad, helst i en miljö som är anpassad för barn i olika åldrar, och där patienterna runtomkring också är barn. På vår klinik har alla medarbetare fått särskild utbildning för att ta hand om barn, och också för att kunna ge barnen och deras familjer omsorg och trygghet i en sjukdomssituation.

Vi strävar efter att så långt det är möjligt kunna behandla barn polikliniskt, så att de inte behöver läggas in på sjukhuset. För barn som behöver vård dygnet runt finns alltid möjlighet för föräldrar att övernatta i barnets rum. På kliniken finns också skola och lekterapi.

I Halland finns barnmottagningar i Kungsbacka, Varberg, Halmstad och Falkenberg. Vårdavdelningar för patienter från hela Halland finns på sjukhuset i Halmstad.

På neonatalavdelningen vårdas för tidigt födda och sjuka nyfödda barn med varierande vårdbehov, från lättvård till intensivvård.

Vid akutmottagningen finns en särskild barnakut, där miljön och mottagandet är anpassade efter barns behov.