Lekterapi

Lekterapin är en frizon i sjukhusvärlden. Barn och ungdomar på sjukhus har rätt till utveckling och stimulans precis som friska barn och ungdomar. Lekterapi är en pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar 0-17 år som vårdas på sjukhus.

Sjukhusvistelse medför ett avbrott i ett barn eller ungdoms normala liv, men eftersom stimulans, lek och meningsfull aktivitet har en viktig funktion hos alla är detta viktigt att bibehålla även under en sjukhusvistelse.

På lekterapin finns inga måsten, här kan man "bara få vara", ta en paus från undersökningar och behandlingar.
Vi utgår alltid från det friska och den enskilda individens behov, hjälper barnet/ ungdomen att uttrycka känslor genom lek, skapande och samtal så att de lättare kan förstå och hantera situationen de befinner sig i.
De barn/ungdomar som inte kan komma till lekterapin besöker vi på rummet.

På lekterapin kan vi, till exempel genom lek förbereda barnen/ungdomarna för undersökningar och behandlingar och hjälpa dem att bearbeta sina sjukvårdsupplevelser.

Vi som arbetar som lekterapeuter är en legitimerad förskollärare och en fritidspedagog.

Lekterapins lokaler finns på avdelning 62.
Den är bemannad måndag-torsdag. kl. 8-16 samt fredagar kl. 8-13.30.

Alla är välkomna, barn, ungdomar, föräldrar och syskon.