BUP-mottagningen Kungsbacka

Välkommen till barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Kungsbacka!

BUP står för barn- och ungdomspsykiatri. Det är en specialistresurs för barn och ungdomar upp till 18 år med psykisk ohälsa eller funktionshinder. Till oss vänder man sig när resurserna på vårdcentralen, barnhälsovården eller skolhälsovården inte räcker till. Till BUP söker barn och ungdomar som exempelvis är oroliga och har svårt att koncentrera sig, är aggressiva och bråkar, känner sig deprimerade eller har tvångstankar.

Vårt uppdrag är att utreda, bedöma och behandla psykisk ohälsa hos barn och ungdomar i Kungsbacka med omnejd. Vi som arbetar på mottagningen är läkare, psykolog, socionom, sjuksköterska, arbetsterapeut, pedagog och medicinsk sekreterare.

Du som söker BUP för första gången vänder dig till BUP-linjen på 010-476 19 99 oavsett var i länet du bor. BUP-linjen är en telefonmottagning som gör en första bedömning och hjälper dig vidare i den fortsatta vården. Läs mer om BUP-linjen här

Tänk på att du alltid kan komma i kontakt med vården på internet genom att logga in på www.1177.se

Mer om stöd och hjälp för unga i Halland

Tema Psykisk hälsa på 1177.se