BUP-mottagningen Laholm

Välkommen till barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Laholm!

BUP i Laholm är en del av barn- och ungdompsykiatrin i södra Halland (Halmstad, Hylte och Laholm). Här finns en öppenvårdsmottagning för bedömning, diagnostisering och behandling av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar upp till 18 år. På BUP i södra Halland arbetar totalt ca 35 personer. Här finns läkare, psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, pedagog och läkarsekreterare.

Det allmänpsykiatriska teamet har ett brett utbud av behandling och utredning av barnpsykiatrisk problematik. Behandling ges utifrån ett familjeperspektiv och innehåller både individuella samtal och familjesamtal. Gruppverksamhet med fokus på patientutbildning och föräldrastöd. Depression, ångestproblematik, adhd och utagerande beteendestörning är de stora patientgrupperna.

I Halmstad finns också flera specialinriktade team (se särskilda rubriker i kolumnen till vänster).

Du som söker BUP för första gången vänder dig till BUP-linjen på 010-476 19 99 oavsett var i länet du bor. BUP-linjen är en telefonmottagning som gör en första bedömning och hjälper dig vidare i den fortsatta vården.  Läs mer om BUP-linjen här

Tänk på att du alltid kan komma i kontakt med vården på nätet genom att logga in på www.1177.se

Mer om stöd och hjälp för unga i Halland

Tema Psykisk hälsa på 1177.se