BUP-mottagningen Varberg

Välkommen till barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Varberg!

Vi är en öppenvårdsmottagning som erbjuder utredning, vård och behandling för barn och ungdomar upp till 18 år samt deras familjer. Vår utgångspunkt är att psykisk ohälsa kräver ett brett tänkande och ofta insatser av både medicinsk, psykologisk, pedagogisk och social natur.

Vi har medarbetare med hög kompetens och goda behandlingsresultat. Hos oss arbetar psykologer, läkare, specialpedagog, socionomer, sjuksköterskor,  läkarsekreterare och arbetsterapeut i team, med ett brett utbud av behandlingsmetoder. Vi erbjuder exempelvis stödjande familjesamtal, KBT-behandlingar, individuella samtal med både föräldrar och barn/ungdomar samt läkemedelsbehandlingar. Vi har också gruppverksamheter för ungdomar och föräldrar. Samarbete med skola och socialtjänst är en viktig del av vårt arbete.

Alla patienter hos oss har en utsedd behandlare som är fast vårdkontakt. Han eller hon samordnar teaminsatserna och det är till denna behandlare du vänder dig till ifall du har frågor om vården. Vi arbetar med vårdplaner, där den fasta vårdkontakten tillsammans med er gör upp en planering för den fortsatta vården.

Du som söker BUP för första gången vänder dig till BUP-linjen på 010-476 19 99 oavsett var i länet du bor. BUP-linjen är en telefonmottagning som gör en första bedömning och hjälper dig vidare i den fortsatta vården. Läs mer om BUP-linjen här

Tänk på att du alltid kan komma i kontakt med vården på nätet genom att logga in på www.1177.se

Mer om stöd och hjälp för unga i Halland

Tema Psykisk hälsa på 1177.se