Kvinnohälsovården Hyltebruk

Välkommen till oss

Kvinnohälsovården i Region Halland erbjuder:

  • Graviditetsövervakning (mödravård), rådgivning och stöd under graviditet
  • Informationsträffar i grupp som förberedelse inför förlossning och föräldraskapet
  • Ultraljudsundersökningar under graviditet
  • Specialistläkarkontakt vid behov under graviditet
  • Rådgivning och förskrivning av preventivmedel
  • Gynekologisk cellprovskontroll
  • Rådgivning och tidsbeställning via telefon och
    1177 Vårdguidens e-tjänster.

Endast tidsbeställd mottagning.
Glöm inte att avboka din tid om den inte passar.

Du kan alltid kontakta oss via nätet. Logga in på www.1177.se för att förnya recept, få svar på frågor, boka tid, av- och omboka ditt besök och mycket mera.


Vid besök hos oss ber vi dig undvika starka dofter.

Om du är 13-23 år är du välkommen till Ungdomsmottagningen.

Frågor och synpunkter
Om du har frågor eller synpunkter på vår verksamhet, dock ej medicinska frågor, kan du även kontakta oss via e-post.
Observera att e-posten ej sker via säker förbindelse, sekretess kan ej garanteras. 

Född 2018-07-17 kl 15:03, föräldrar Niina Setälä och Daniel Persson

Senaste Webbisen