Bemanningsenheten Varberg

Hallands sjukhus Varberg har en egen bemanningsenhet vars uppgift är att ersätta vid korttidsfrånvaro på klinikerna. Ambitionen är att erbjuda kvalificerade medarbetare som är bekanta med rutiner och arbetsuppgifter på olika avdelningar.

I bemanningsenheten arbetar i dagsläget sjuksköterskor, undersköterskor, kanslister och läkarsekreterare. Totalt handlar det om cirka 40 tjänster. Till skillnad mot många andra sjukhus har vi valt att ha en personalpool med erfaren personal istället för att låta nyutbildad personal rycka in vid kortare frånvaro.

Bred kompetens
Vi erbjuder våra anställda ett omväxlande och stimulerande arbete. Alla får kontinuerlig intern utbildning för att snabbt kunna rycka in på olika avdelningar. Verksamheten är mycket uppskattad och våra medarbetare är uppbokade i hög utsträckning. En fördel med att jobba i sådan här enhet är att alla har stora möjligheter att påverka sina egna scheman och att man får en bred kompetens.

Timvikarier
Bemanningsenheten ansvarar också för bokningen av timvikarier som vill jobba lite extra på sjukhuset. Många av dem arbetar deltid inom någon annan omsorgsform. På så vis fungerar vi som en central servicefunktion åt avdelningarna som i första hand vänder sig till oss när de behöver en vikarie för några dagar eller någon vecka.

Teckning

Teckningen är ritad av Amanda Almér på Hagaskolan som var en av pristagarna i den teckningstävling som sjukhuset årligen arrangerar.