Datatek

Datatek vänder sig till barn och ungdomar med någon form av funktionsnedsättning som inte uppnått läs- och skrivmognadsnivå och där datorn kan tillföra något i leken eller aktiviteten.

Även vuxna, som inte uppnått läs- och skrivförmåga eller förlorat densamma, kan komma till Datateket för att få tips om aktiviteter och stimulans.

På Datateket kan man prova olika typer av program, appar, styrsätt och kringutrustning till datorn eller surfplattan. Vi kan även erbjuda programvisning för grupper.

  • För att kunna komma på besök eller få information måste tid bokas i förväg.
  • Besöket är kostnadsfritt för personer under 20 år.
  • Resor till Datateket bekostas av besökaren.
  • Ej avbokad tid debiteras.

Här hittar du oss:

(se länk till karta)

Datateket i Varberg

Dako
Sjukhuset
432 81 Varberg
Besöksadress: Hallands sjukhus Varberg, Entré Söder, G
Tfn: 073- 302 97 72

Marie Sandborg
Specialpedagog
Marie.Sandborg@regionhalland.se

Datateket i Halmstad

Dako
Kommunikationscentrum
301 85 Halmstad
Besöksadr: Hallands sjukhus Halmstad, Ingång 4, Målpunkt K
Tfn: 073-302 96 72

Annelie Albertsson
Pedagog
Annelie.Albertsson@regionhalland.se