Hjälpmedel för alternativ telefoni

Du som är hörselskadad, döv, dövblind eller har tal- och språksvårigheter och som inte kan använda vanlig telefon kan få utrustning som gör det möjligt att kommunicera på annat sätt. För den som är hörselskadad eller döv handlar det oftast om en texttelefon, bildtelefon, fax eller texttelefonprogram i datorn. I stället för att höra/tala skriver/tecknar man till varandra. För den som har omfattande tal- och språksvårigheter kan det handla om en bildtelefon eller en samtalsapparat som kopplas till telefonen via en så kallad telefontillkoppling.

Texttelefon, Opus 2

För att komma till Dako på utprovning av hjälpmedel för alternativ telefoni kontaktar brukaren en audionom (vid hörselnedsättning), arbetsterapeut eller logoped (vid tal- och språkstörning) som skickar en remiss.

Visning/utprovning sker sedan i Dakos lokaler i Halmstad eller Varberg. Vid behov kan utprovningen ske i hemmet.

Skicka remiss till Dako för hjälpmedel för alternativ telefoni:

Du som är förskrivare och använder journalsystemet VAS (VårdAdministrativt System) ska skicka elektronisk remiss (allmänremiss) i VAS. Instruktioner om hur du gör och vilken information som ska finnas i remissen finner du i dokumentet "E-remiss (för dig som använder VAS)" till höger.

Du som är förskrivare men inte använder journalsystemet VAS fyller i formuläret här nedan.

För remiss angående hjälpmedel för kommunikation, se under rubriken Information till förskrivare i vänsterspalten på startsidan.

 

Formuläret nedan används av dig som inte arbetar i journalsystemet VAS.

RemissKontakt med personen tas enklast via:

Visning/utprovning av hjälpmedel för alternativ telefoni sker oftast på DaKo, i Halmstad eller i Varberg. Bedömer du att brukaren istället har behov av ett hembesök?:


Har du frågor kontakta förskrivare av alternativ telefoni, Jenny Mossberg 0738 - 02 24 04