Hjälpmedel för kommunikation

För den som har svårt att tala, förstå, läsa eller skriva finns det olika hjälpmedel och metoder som kan underlätta. Den som har svårt att tala kan till exempel ha glädje av en bokstavstavla, bildkarta eller samtalsapparat. Den som har svårt att läsa och skriva kan ha nytta av särskilda datorprogram. För den som har svårt att styra sin dator eller sitt kommunikationshjälpmedel finns det många olika typer av styrsätt och anpassningar som kan underlätta.

Vart ska jag vända mig?

Om du eller en närstående behöver hjälpmedel för kommunikation har ni troligtvis redan kontakt med en logoped eller arbetsterapeut. Annars behöver ni ta kontakt med en sådan, till exempel via vårdcentralen, habiliteringen, logopedmottagningen eller kommunens verksamhet. Det beror på att det är arbetsterapeuter och logopeder som har rätt att förskriva kommunikationshjälpmedel. Det är också de som skickar in ett ärende till Dako.

Information om hur man skickar ärenden till Dako finns under rubriken Information till förskrivare i vänsterspalten på förstasidan.

Utprovning

Utprovning av hjälpmedel sker i Dakos lokaler i Halmstad eller Varberg. Vid behov kan den istället ske på annan plats. Förutom förskrivaren, som alltid är med, följer ofta anhöriga och personal med vid första besöket.

Olika typer av hjälpmedel

Hjälpmedel som provas ut på Dako kan till exempel vara ett samtalshjälpmedel, läs- och skrivprogram eller alternativt styrsätt. Ofta behöver hjälpmedlet anpassas. I många fall kan den som ska använda hjälpmedlet (och personer i omgivningen) behöva utbildning i hjälpmedlets funktioner. Den utbildningen kan fås på Dako, i samarbete med förskrivaren.