Information till förskrivare

Nytt i sortiment

För att se nya samtalsapparater i sortimentet rekommenderar vi våra workshops. Boka redan nu in höstens workshop i Halmstad den 4 oktober! (under Utbildningar i vänsterspalten).
Alla våra utbildningar och workshops är kostnadsfria för dig som förskrivare! 

Viktig information om Ritade tecken online

Ritade tecken förskrivs som ett abonnemang under tre år. Om brukaren efter tre år fortfarande behöver Ritade tecken kan man förlänga abonnemanget genom en ny förskrivning. Var då noga med att ange på förskrivningen att det gäller förlängning, annars kommer brukaren inte åt sina gamla dokument!

Utbildningar

Du kan som förskrivare boka tid för kostnadsfri förskrivarutbildning med Dako. Kontakta oss gärna för kurs i till exempel inPrint 3, Communicator 5 eller Grid 3. Läs mer under utbildningar.

Skicka remiss till Dako:

Kommunikation

Om du som arbetsterapeut eller logoped behöver hjälp eller rådgivning om kommunikation och kommunikationshjälpmedel kan du vända dig till oss. Du kan ringa, maila eller prata med oss, se Kontakta oss i vänsterspalten.

Om du vill ha hjälp med utprovning av samtalsapparater, styrsätt till dator, rättstavningsprogram, stamningshjälpmedel, kommunikationsappar eller hjälp med utbildning och inträning av kommunikationshjälpmedel eller kommunikationssätt skickar du in ett ärende till Dako i Websesam.

Du skickar in ditt ärende som ett konsulentärenden till HMC i Websesam (se länk i högerspalten). Välj Web – konsultation utprovning HMC/Dako i arbetsordern. Det är viktigt att välja Web - konsultation utprovning annars hamnar ärendet hos Dakos tekniker. Bifoga checklista för kognition och kommunikation.
Vill du ha hjälp av Dako skriv Utprovning med Dako under Felbeskrivning.

Ditt ärende underlättas om vi har en tydlig frågeställning om vad du vill ha hjälp med, se exempel i högerspalten. Fyll i relevant information i checklistan för kognition och kommunikation och bifoga din arbetsorder i Websesam.
Vi erbjuder en tid för gemensam utprovning. Du själv som förskrivare är alltid med och det är du som kallar brukaren och övriga personer som bör vara med, t.ex. anhörig, lärare eller assistent.

Alternativ telefoni

Audionomer, arbetsterapeuter och logopeder kan skicka remiss för hjälpmedel för alternativ telefoni. Remiss skickas via VAS eller, om du inte har VAS, via ett webformulär på vår hemsida. Se länk Hjälpmedel för Alternativ Telefoni i vänsterspalten för mer information om hur du skickar remiss för alternativ telefoni.

Datatek

Till Datateket behövs ingen remiss utan brukaren (eller anhöriga) kan själv ringa och boka tid, eller kontakta oss via 1177.se Mina vårdkontakter. Om du som förskrivare ändå vill skicka in en remiss gör du det i VAS.