Länkar

Bildstöd för flyktingar

Här finns färdiga bildstöd för att samtala med människor som flytt från svåra omständigheter. Bilderna är fria att använda.
http://www.kom-hit.se/flykting/

KomHit

Här kan man läsa mer om bildstöd, se korta instruktionsfilmer och ladda ner färdigt material: http://www.kom-hit.se/

DART

Scrolla ner till slutet av sidan för att hitta färdiga bildstöd som går att skriva ut direkt. Bildstöden är gjorda i olika program och för att skriva ut bildstöd gjorda i inPrint måste man ha det programmet. Övriga bildstöd går att skriva ut direkt.
http://dart-gbg.org/sv/tips_material/tm_bild_symbolmaterial/tm_bild_symbolmaterial_komhit

Bildstöd

Inloggning för dig som vill göra eller ändra ett bildstöd. Det är gratis att skaffa ett konto och bilderna är fria att använda. Du väljer själv om ditt bildstöd ska vara privat eller fritt för andra att använda. Du behöver inget särskilt program för att göra eller skriva ut bildstöd.
http://bildstod.se/

Appar som stöd

http://www.appstod.se/

DART

www.dart-gbg.org

KommSyn Skåne

www.skane.se/webbplatser/hh/om-oss/organisation/hjalpmedelsverksamheten/dahjm/

Myndigheten för delaktighet

www.mfd.se/

Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM

www.spsm.se

Södra regionens kommunikationscentrum

www.sokcentrum.se

ISAAC - Sverige

www.isaac-sverige.se

Eldorado

www.goteborg.se/eldorado

Hjälpmedelscentrum

 Hjälpmedelscentrum har flyttat sin information till Region Hallands webbplats för vårdgivare. Här hittar du rutiner och blanketter som förskrivningsblankett, blankett för enskilt ärende och förskrivarstöd för förskrivning och nedladdning av appar.
https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/funktionsnedsattning/hjalpmedel/forskriva-hjalpmedel/kommunikation/