Bidrag för livsmedel för särskilda näringsändamål

Vid vissa sjukdomar, funktionsnedsättningar och vid födoämnesintolerans krävs specialkost eller näringslösningar för att patienten ska kunna täcka sitt dagliga energi- och näringsbehov.

Region Halland lämnar bidrag för:

  • Kontant ersättning till personer med glutenintolerans/celiaki (glutenbidrag)