Kontant ersättning till personer med glutenintolerans/celiaki–glutenbidrag

Personer över 16 år som har konstaterad glutenintolerans/celiaki och är folkbokförda i Halland kan söka bidrag för ökade matkostnader.

Ansökan

Bidraget söks via e-tjänst på 1177 Vårdguiden, eller så kan ansökningsblankett skrivas ut (se Dokument och länkar här till höger).

Första gången du söker bidraget krävs läkarintyg som får vara högst två år gammalt. Om möjligt ska diagnosen grunda sig på tarmbiopsi, men i vissa fall godkänns blodprover. Intyget behöver inte förnyas vid kommande ansökningar. Ansökan kan göras en gång per år, senast 31 december för innevarande år.

Inget beslut skickas hem, oavsett om du får bidraget eller inte. Du ser på ditt bankkonto om bidraget betalas ut.

Belopp

Nytt belopp räknas ut varje år och baseras på Konsumentverkets uträkningar för ordinarie matkostnader och glutenfri kost. Ett genomsnitt räknas ut från de olika tabeller som Konsumentverket har för åldrarna 18 år och uppåt. Sedan räknas skillnaden mellan ordinarie kost och glutenfri kost ut. Skillnaden multipliceras med 12 för att räkna fram skillnaden på ett helt år. Glutenbidraget är hälften av denna skillnad.

Summan kan därför variera kraftigt från år till år.

För 2018 är bidraget preliminärt beräknat till 1485 kronor. Slutligt belopp räknas ut efter sommaren, när det är dags att börja med utbetalningarna.

Utbetalning

Bidraget betalas ut som en engångssumma. Utbetalningarna börjar i september och fortsätter under höst/vinter. Koll görs mot folkbokföringen och bidraget betalas ut om du varit folkbokförd i Halland mer än halva året. Om du varit folkbokförd i Halland mindre än halva året så betalas inget bidrag ut.

Om du undrar om din ansökan har kommit fram, så kan du ringa Christina Fehrman på tfn 035-14 61 01.

Vill du veta mer om bidraget, kontakta Caroline Hällefors, rehabiliteringshandläggare, tfn 035-14 61 12
e-post: Caroline.Hallefors@regionhalland.se