Kontant ersättning till personer med glutenintolerans/celiaki–glutenbidrag

De personer över 16 år som har konstaterad glutenintolerans/celiaki och är folkbokförda i Halland kan söka bidrag för ökade matkostnader.

Nytt belopp räknas ut varje år och baseras på Konsumentverkets uträkningar för ordinarie matkostnader och glutenfri kost. Ett genomsnitt räknas ut från de olika tabeller som Konsumentverket har för olika åldrar. Sedan räknas skillnaden mellan ordinarie kost och glutenfri kost ut. Skillnaden multipliceras med 12 för att räkna fram skillnaden på ett helt år. Glutenbidraget är hälften av denna skillnad.

Summan kan därför variera kraftigt från år till år.

För 2017 är bidraget 870 kronor.

OBS
Beloppet för 2017 beräknades först till 660 kr. Därefter uppdaterade Konsumentverket sina beräkningar för att det hade skett ett fel. Vi har därför räknat om bidraget. Eftersom våra utbetalningar redan hade påbörjats så betyder det att några individer har fått 660 kr. De kommer att få mellanskillnaden också innan året är slut.

Bidraget betalas ut som en engångssumma. Utbetalningarna börjar i september och fortsätter under höst/vinter. Koll görs mot folkbokföringen och bidraget betalas ut om man varit folkbokförd i Halland mer än halva året. Om man varit folkbokförd i Halland mindre än halva året så betalas inget bidrag ut.

Första gången man söker bidraget krävs läkarintyg som får vara högst två år gammalt. Om möjligt ska diagnosen grunda sig på tarmbiopsi, men i vissa fall godkänns blodprover. Intyget behöver inte förnyas vid kommande ansökningar. Ansökan kan göras en gång per år, senast 31 december för innevarande år.

Bidraget söks via e-tjänst på 1177 Vårdguiden, eller så kan ansökningsblankett skrivas ut (se Dokument och länkar här till höger).

Inget beslut skickas hem, oavsett om man får bidraget eller inte. Man ser på sitt bankkonto om bidraget betalas ut.

Har du frågor om din ansökan kommit in, kontakta Christina Fehrman på 035 – 14 61 03.

Vill du veta mer om bidraget, kontakta Caroline Hällefors, rehabiliteringshandläggare

Tfn 035-14 61 12
e-post: Caroline.Hallefors@regionhalland.se