Bidrag till livsmedel för särskilda näringsändamål – SärNär

Den som har fyllt 16 år och på grund sjukdom eller skada är i behov av speciella livsmedel betalar halva kostnaden upp till 1400 kronor per 30 dagarsperiod, därefter står regionen för kostnaden. Ersättningen avser de som behöver proteinfattig kost, sondnäring, energi- och näringsberikning samt konsistensanpassning och livsmedlet skall vara förskrivet av dietist, läkare eller specialistsjuksköterska med nutritionskompetens. Ersättningen utgår till de patienter som Region Halland har hälso- och sjukvårdsansvar för.

Vill du veta mer kontakta Caroline Hällefors, rehabiliteringshandläggare

Tfn 035-14 61 12
e-post: Caroline.Hallefors@regionhalland.se