Kontaktuppgifter rehabiliteringshandläggare

Caroline Hällefors
Hälsa och funktionsstöd
Kommunikationscentrum
301 85 Halmstad

Telefon: 035-14 61 12
e-post: Caroline.Hallefors@regionhalland.se