Fördjupad information

Inom Habiliteringen finns samlad kunskap om funktionshinder

Habiliteringen är en specialistverksamhet, som arbetar med barn, ungdomar och vuxna med medfödda funktionsnedsättningar och funktionsnedsättningar som uppstått under uppväxten. 

Barnhabilitering 0-16 år
Barnhabiliteringen hjälper barn och ungdomar med motoriska funktionsnedsättningar, utvecklingsstörning, neuropsykiatriska störningar, svåra tal- och språkstörningar samt blinda och gravt synskadade barn. Svårigheterna ska vara sådana att de ger problem i det dagliga livet.

Läkare på barnklinik, BVC, elevvårdsteam med flera kan skriva remiss till barnhabiliteringen. Man kan även söka genom egenremiss.

På Barnhabiliteringen finns arbetslag med arbetsterapeut, kurator, logoped, läkare, specialpedagog, psykolog, sjukgymnast och sjuksköterska. För att ge allsidig hjälp arbetar vi i team. Vilken personal som ingår i teamet kring barnet beror på barnets funktionsnedsättning, ålder och speciella behov. Vid behov gör vi återkommande uppföljningar under barnets uppväxt och ger insatser i samarbete med familjen, förskolan, skolan och kommunens handikappomsorg. Behandling och andra insatser ges enskilt eller i grupp.
Det är vanligt att kontakterna med Barnhabiliteringen är tätast när barnet är litet och blir glesare när barnet blir äldre.

Vuxenhabilitering från 16 år
Till vuxenhabiliteringen kommer man oftast genom överlämning från barnhabiliteringen eller från remiss från distriktsläkare/primärvårdsläkare.Man kan även söka genom egenremiss.
På vuxenhabiliteringen arbetar arbetsterapeut, kurator,logoped, psykolog, sjukgymnast, sjuksköterska och specialpedagog. Tillsammans går vi igenom vilka problem som finns i vardagen och vad som är viktigast att förändra. Det kan gälla förberedelse och stöd i samband med utbildning, arbete och fritid.

Habiliteringsplan
På Habiliteringen försöker vi hitta lösningar och hjälpa till att skapa en så bra vardagssituation som möjligt. Den planering vi kommer överens om skrivs ner i en habiliteringsplan.

Habiliteringen arbetar utåtriktat
Vi har ett brett kontaktnät och samarbetar med andra verksamheter i samhället. När det behövs hjälper vi till med att kontakta andra verksamheter. Vi kan också ge insatserna i hemmet, på förskolan, skolan eller arbetsplatsen.

Insatser och hjälp som kan vara aktuell:

  • Information och kunskap om funktionsnedsättningen
  • Information och råd om träning, lek och andra vardagsaktiviteter
  • Individuell behandling eller träning i grupp under en period
  • Information, utprovning och anpassning av hjälpmedel och ortoser
  • Hjälp till anpassningar av den fysiska miljön, t ex bostaden
  • Socialt och/ eller psykologiskt stöd