Habiliteringsprogram

Ett habiliteringsprogram har som utgångspunkt de behov som kan finnas i en familj på grund av barnets/ungdomens funktionsnedsättning. Programmet är likvärdigt över länet och ger en tydlig översikt vad habiliteringen kan erbjuda barnet/ungdomen, föräldrar, syskon och övrigt nätverk. Habiliteringsprogrammet ger också en överblick över hur insatserna kan variera beroende på barnets/ungdomens ålder.

Habiliteringsprogrammen hittar du under länkarna till vänster.