Kostnader på Habiliteringen

Besök på Habiliteringen är avgiftsfria.

Uteblivet besök debiteras med 300:- för läkarbesök och 100:- för besök hos övriga behandlare.

Resor till barnhabiliteringen för behandling hos arbetsterapeut, kurator, logoped, pedagog, psykolog, sjuksköterska och sjukgymnast är kostnadsfria.

För information ang resor till vuxenhabiliteringen, läkarbesök, hjälpmedelsutprovning eller ortopedteknisk mottagning läs mer här