Samhällsstöd

Om du har insatser från habiliteringen har du även rätt till vissa insatser från samhället i övrigt.

Mer information under rubrikerna till vänster.