Avstängt runt ingångarna 17 och 19 vid Hallands sjukhus Halmstad under installation av nya MR-kameror

Under vecka 6, måndag 6 februari till onsdag 8 februari, kommer 2 nya MR-kameror lyftas in till röntgenmottagningen. Det kommer att påverka framkomligheten i området.

Under installationen kommer.

  • Området utanför ingång 17 och ingång 19 kommer vara avstängt (rödmarkerat område på kartan nedan) vilket påverkar parkeringssituationen. Patienter och besökare som kommer med egen bil eller taxi hänvisas till parkeringen bakom Psykiatrin vid Klinisk träningscentrum (KTC) och Ortopedteknik (Team Olmed). Se grönmarkerat område på kartan nedan.
  • Ingång 19 kommer vara avstängd, men vid behov av utrymning kan man ta sig ut genom den. Patienter och besökare hänvisas till ingång 17 eller via huvudentrén. Patienttransporter till och från vårdavdelningarna (målpunkt F, G och H) hänvisas via huvudentrén.
  • Cykelparkeringen utanför ingång 19 kommer också att vara stängd.
  • Var uppmärksam på redan idag befintlig avstängning runt pepparkakshuset (Ingång 1).

Avspärrningarna påbörjas söndag 5 februari.

Karta över Hallands sjukhus Halmstad