Chefen för cancerenheten har tillträtt

Det är nu klart vem som blir chef för den strategiska cancerenheten i Halland: Bengt Sallerfors, verksamhetsområdeschef vid Hallands sjukhus Halmstad, tillträdde sitt uppdrag 1 februari.

Den strategiska cancerenheten bildades vid årsskiftet inom Hallands sjukhus, för att utveckla och koordinera cancervården i hela regionen. Under förra året definierades elva cancerområden i Halland, som arbetet kommer att koncentreras kring.

– Det är ett mycket spännande uppdrag som har stor betydelse för utvecklingen av cancervården i framtiden. Ledning och samordning av cancervårdprocesserna i Halland är en central del av uppdraget, men det omfattar också mycket samverkan med patient- och anhörigorganisationer, närsjukvården och kommunerna, säger Bengt Sallerfors.

Andra områden som ska stimuleras och utvecklas är den kliniska forskningen och personalens kompetensutveckling på cancerområdet.

I uppdraget ingår även att samarbeta med Hallands grannregioner, Skåne och Västra Götaland, där det bildats regionala cancercentrum, vilket har initierats av regeringen i den nationella cancerstrategin. Enligt samarbetsavtal som tecknats med båda sjukvårdsregionerna ska Hallands cancerprocesser utvecklas i enlighet med motsvarande processer i syd och väst.

– Hallands läge mellan två stora sjukvårdsregioner gör frågan ganska komplex, men innebär både möjligheter och svårigheter. Målsättningen är att i samverkan med de båda sjukvårdsregionerna stärka och utveckla Hallands cancervård. I detta arbete har de elva lokala processansvariga läkarna och teamen kring dessa en central roll, säger Bengt Sallerfors.

Bengt Sallerfors har arbetat på Länssjukhuset i Halmstad sedan 2006, först som verksamhetschef för medicinkliniken och sedan som verksamhetsområdeschef. Dessförinnan arbetade han som överläkare och docent inom verksamhetsområde hematologi vid Universitetssjukhuset i Lund, där han även varit chef för akutdivisionen. Han har lång erfarenhet av utvecklingsfrågor i cancervården och representerar Halland i projektgruppen för Regionalt cancercentrum syd.

Bengt Sallerfors kommer fram till den 1 september att behålla sitt uppdrag som chef för verksamhetsområde 1, där medicinkliniken och akutkliniken vid Hallands sjukhus Halmstad ingår. Från 1 september kommer han även att ha ett uppdrag som chefläkare för Hallands sjukhus Halmstad.

Mer information:
Bengt Sallerfors, söks via sjukhusets växel tfn 035- 13 10 00