Fokus på patientsäkerhet på avdelning 53

Säker vård är grunden för en god vård av hög kvalitet. I veckan besökte chefläkare och verksamhetsutvecklare avdelning 53 för en så kallad patientsäkerhetsrond.

Tillsammans med personalen diskuterade man patientsäkerhet och kvaliteten av den vård som ges på avdelningen.

Genom att kartlägga och analysera vilka risker som finns i varje verksamhet försöker vi göra vården så säker som möjligt.

Gilla gärna inlägget på Hallands sjukhus Facebooksida om du, precis som vi på Hallands sjukhus, tycker att patientsäkerhet är viktigt. Du hittar sidan här: www.facebook.com/hallandssjukhus

Patientsäkerhetsrond på avdelning 53