Framtidens sjuksköterskor!

Elin, Lovisa och Linnea är sjuksköterskestudenter på termin två och gör sin första praktik på Hallands sjukhus Halmstad. De är inne på vecka fyra av fem där de får se vad som väntar dem i deras framtida yrke.

- Det är väldigt intressant och lärorikt att se det praktiska arbetet på en vårdavdelning, säger Lovisa.

Alla tre möter under dessa veckor patienten för första gången i sin roll som blivande sjuksköterska. Vikten av ett gott bemötande blev tydligt redan första dagen.

- Det är också spännande att se teamarbetet kring varje patient. Samarbetet mellan olika yrkesgrupper är otroligt viktigt, oavsett om man till exempel är sjuksköterska, läkare eller sjukgymnast, berättar Elin.

Elin gör sin praktik på en rehabiliteringsmedicinsk avdelning. Lovisa och Linnea är på en kirurgisk avdelning respektive en infektionsavdelning.

Sjuksköterskestudenter vid termin två på Hallands sjukhus

Vi gillar att ta emot sjuksköterskestudenter på Hallands sjukhus, gillar du det också? Gå gärna in och gilla inlägget på Hallands sjukhus Facebooksida. Du hittar sidan här: www.facebook.com/hallandssjukhus