Hallands sjukhus Kungsbacka ett föredöme när det gäller ljumskbråckoperationer

Under tre dagar pågår på Hallands sjukhus Kungsbacka en nationell kurs i TEP/TAPP-teknik för specialister och erfarna ST-läkare. Under kursen, som pågår mellan 14-16 november, varvas föreläsningar med deltagande vid operationer, både i operationssalar och via videolänk.

Halland är ett föredöme i landet när det gäller operation av ljumskbråck och Kungsbacka ligger mycket väl framme.

– Vi på Hallands sjukhus Kungsbacka är ett av de få sjukhus som både opererar och utbildar och allt detta görs såsom det europeiska regelverket föreskriver, säger överläkare Jonny Norrby. I och med att vi opererar stora volymer med standardiserade metoder leder detta till en säker, kostnadseffektiv och evidensbaserad vård och vårt mål är att operationen ska ge så lite påverkan som möjligt för patienten.

Bild på operation av ljumskbråck

Ljumskbråck är den vanligaste operationen som görs i världen och 25 procent av alla män i Sverige får denna åkomma. Friska, aktiva män drabbas och åldern är framförallt från 50 år och uppåt. 20 procent av ljumskbråcken är dubbelsidiga. På Hallands sjukhus Kungsbacka görs cirka 400 operationer per år. De flesta operationer av ljumskbråck i Halland sker i Kungsbacka men i de fall då operationerna behöver utföras i Halmstad eller Varberg, på grund av patientens medicinska skäl, åker operatörerna till dessa orter och utför operationerna där.

Andelen kvinnor som får ljumskbråck är betydligt färre än antalet män. Alla ljumskbråckoperationer på kvinnor ska göras med titthål eftersom kvinnors förutsättningar vid dessa operationer ser annorlunda ut.

Efter operationen får patienten gå hem samma dag. Fördelarna för patienten är att det ger liten påverkan på personens privatliv då man snabbt kommer till sin egen hemmiljö där man sover bättre, lättare kan utföra sin hygien och framförallt att man minskar risken för infektioner och kronisk smärta. Dessutom tillfrisknar patienten snabbare och kommer fortare tillbaka till arbetet efter operationen.

– Att vi gör rätt saker på rätt ställe leder till nöjdare patienter, kortare vårdtider och en effektivare sjukhusvård, säger Jonny Norrby. Alla patienter opereras inom den stipulerade vårdgarantin.

Bild på operation av ljumskbråck med tekniken 3D

I en av salarna på Hallands sjukhus Kungsbacka opereras det även med den nya tekniken 3D. Fördelen med att operera med denna teknik är att man får ett helt annat djupseende vid ingreppet gentemot att utföra ingreppen med en vanlig titthålsoperation. Under operationen bär kirurgen speciella polariserande glasögon som liknar solglasögon och ingreppet sker i ett behagligt ergonomiskt ljus. Tekniken lämpar sig också mycket bra i dessa utbildningssammanhang. För patienten innebär det att vissa operationer går snabbare att utföra. De små snitten som görs vid ingreppen leder också till snabbare läkning, mindre ärr och kortare vårdtid.

Föreläsare och operatörer under de tre utbildningsdagarna är överläkarna Kristina Ticehurst, Jukka Ahonen, Fernando Ruiz Jasbon och Jonny Norrby.

Fakta:
Laparoskopi innebär att man blir undersökt eller opererad med hjälp av titthålsinstrument. Titthålsinstrumentet är ett tunt metallrör med en lampa och en liten videokamera som förs in i kroppen via ett litet hål som görs i bukväggen. Hålet brukar vara ungefär tio millimeter stort och man gör även små hål för arbetsinstrumenten. Kirurgen ser operationsfältet på en bildskärm. TEP är en metod att utföra ljumskbråksoperation med titthålsteknik.

För mer information vänligen kontakta:
Jonny Norrby, överläkare, Kirurgimottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka, nås via växeln 035-13 10 00