Jag gillar mitt basår!

Lisa är sjuksköterska på akutmottagningen i Varberg och har precis avslutat sitt basår.

Under ett basår på Hallands sjukhus Halmstad eller Varberg får du:

-Schemalagda utbildnings-, reflektions- och studiebesöksdagar
-Schemalagda träffar med en egen ny-i-yrket-coach
-Möjlighet att välja tjänstgöring på en eller två placeringar

-          Basåret har varit fantastiskt lärorikt, ibland stressigt, men jag har alltid haft mina kollegors stöd vilket gett trygghet, berättar Lisa.

Hon säger också att det bästa med basåret har varit reflektionstillfällena där hon har träffat andra nya sjuksköterskor i samma situation som arbetar på andra avdelningar.

Basåret är till för dig som är nyutbildad sjuksköterska eller har högst sex månaders erfarenhet.

Läs mer om basåret här: http://regionhalland.se/om-region-halland/att-jobba-hos-oss/basar/