Kollegor med olika yrken!

Sjuksköterska, undersköterska och läkare är nog de yrken du främst skulle tänka på om du skulle räkna upp vad du kan jobba som inom vården. Men på avdelning 41 är vi fler yrkeskategorier än så. Alla har vi viktiga kompetenser som bidrar till en god och säker vård.

Personal på avdelning 41

Sjukgymnasten bidrar med kunskap i planeringen av en patients rehabilitering efter till exempel en hjärtinfarkt. Logopeder kallas in när en patient har problem med tal, röst, språk eller sv...äljning. En dietist kan hjälpa en patient som måste lägga om sin kost.

De medicinska sekreterarna deltar i det administrativa arbetet. De kan allt om datorer och intranätet och vi vänder oss ofta dit för hjälp. I sommar jobbar en ungdom från Framtidskraft i köket och sköter måltiderna till patienterna.

Transportörer hjälper oss om patienten till exempel ska byta avdelning, köras till operation eller röntgas. Deras insats gör att vi som vårdpersonal kan lägga mer tid på vården av patienterna.

Vi har också olika roller och inriktningar för vissa yrkeskategorier. En sjuksköterska eller undersköterska kan till exempel vara samordnare. Det innebär att man har en överblick på avdelningen och hoppar in och stöttar övrig personal där det behövs i vårdarbetet.

Vi har också en kordinator som utför elkonverteringar på patienter med hjärtflimmer. Hen stöttar också upp i det övriga arbetet på avdelningen.

Läkarna har alltid det yttersta ansvaret för vården. På sommaren stannar underläkarna till nio på kvällen, det är jättebra!

Nästa gång vi ses är det dags för mig att avsluta min sommar på Facebook. Men först väntar en vecka där du får följa Linn igen! Vi ses!

/Mikael

Du kan följa Mikael i sommar på Hallands sjukhus sida på Facebook här: www.facebook.com/hallandssjukhus