Mia har barn i fokus för hela Sverige!

Mia är specialistläkare på barn- och ungdomskliniken och jobbar med fokus på för tidigt födda barn och hjärtsjuka barn. I våras fick hon, i hård konkurrens ett uppdrag som samordnare för framtagandet av ett nationellt kunskapsstöd inom barnmedicin. Projektet finansieras av regioner och landsting och organiseras via SKL (Statens kommuner och landsting).

- Uppdraget innebär att jag ska samordna arbetet med att ta fram medicinska PM för de som arbetar inom barnmedicin i Sverige. Målet är att alla barn i Sverige ska få en säker och jämlik vård, genom att all personal har tillgång till uppdaterade kunskapsstöd av hög kvalitet, förklarar Mia.

Förhoppningen är att man i framtiden ska kunna utveckla liknande nationella kunskapsstöd även inom andra specialiteter.