MIG-teamet alltid redo!

Ibland kan du som vårdas på sjukhus plötsligt bli sämre. Om det till exempel handlar om problem med andning eller hjärta kan du behöva intensivvård eller andra insatser. MIG-teamet (Mobil Intensivvårds Grupp) kallas då in och gör en bedömning och konsultation och beroende på tillståndet beslutas om du ska vara kvar på avdelningen eller ska till intensivvårdsavdelning.

MIG-teamet består av läkare och sjuksköterska från intensivvårdsavdelningen som kommer till den avdelning där du vårdas. Teamet är tillgängligt dygnet runt, året runt och är på plats inom 30 minuter.