Patientinformation i fokus

Mikael, sjuksköterska på avdelning 41 Hallands sjukhus Halmstad, här igen. Patientinformation är en del av min vardag som sjuksköterska. För mig handlar det om att patienten ska ges verktyg att förstå sin sjukdom, och hur den vidare vården, återhämtning och rehabilitering kan se ut.

Mikael pratar med en patient

När läkaren har fastställt en diagnos pratar hen med patienten, som får möjlighet att ställa frågor. Ibland tar det tid för samtalet att sjunka in och då är det bra att patienten får skriftligt material att läsa igenom själv eller tillsammans med en anhörig.

Jag delar ut ett ”informations-kit”, det vill säga en samling av broschyrer och häften anpassade för patienten och hens sjukdom. Patienten, och även deras anhöriga, brukar tycka att dessa är väldigt bra och tydliga. I samband med detta sitter jag alltid ned hos patienten och förklarar mer kring sjukdomen.

Ibland vill patienten läsa på egen hand innan hen är redo att prata eller ställa frågor. Jag utgår alltid från vad patienten vill. Det är viktigt att vara pedagogisk och försöka ge så tydlig information som möjligt.

När patienten skrivs ut från avdelningen samtalar hen med ansvarig läkare och får ett så kallat utskrivningsmeddelande. Här kan patienten läsa om vilken vård, behandlingar och medicin hen fått under sin tid på avdelningen.

Hoppas du gillar att läsa mina inlägg, vi ses på torsdag igen!

/Mikael

Du kan följa Mikael i sommar på Hallands sjukhus sida på Facebook här: www.facebook.com/hallandssjukhus