Rond med läkare och kontakt med anhöriga – varje dag

I sommar kan du ju följa mig, Linn, och mina tankar om att vara sjuksköterska på Hallands sjukhus. När jag jobbar dagpasset börjar jag klockan 07.00 och slutar 15.30. Då har jag alltid rond tillsammans med en läkare på förmiddagen. Vi går igenom nuvarande tillstånd och vidare vård för de patienter jag ansvarar för. Därefter går vi runt till patienterna och för en dialog med dem, en och en, om deras fortsatta vård.

 

Bild på läkare och Linn, sjuksköterska

På avdelning 2A Hallands sjukhus Varberg har vi 10 vårdsalar och på vardagar vårdar vi upp till 21 patienter här. På sommaren är det något färre vårdplatser. Vi är tre sjuksköterskor som ansvarar för patienternas vård på dagtid. Samarbetet med undersköterskorna är otroligt viktigt, och vi vårdar patienterna tillsammans.

Det är viktigt att anhöriga till patienten får möjlighet att delta i vården, eftersom de känner patienten bäst. Jag har kontakt med anhöriga varje dag – både på plats på avdelningen och via telefon. Detta bidrar till att vi kan bemöta patienten på ett ännu bättre sätt och ge en bättre anpassad vård.

Majoriteten av patienterna som vårdas på avdelningen är äldre män och de vårdas i cirka 3-4 dagar. De flesta kommer hit via akuten på grund av exempelvis hematuri, det vill säga blod i urinen. En del patienter läggs också in för sin planerade operation av till exempel prostatan.

Följ gärna mig i sommar, vi ses snart igen!

/Linn

Du kan följa Linn i sommar på Hallands sjukhus sida på Facebook här: www.facebook.com/hallandssjukhus