Sjukhuschefen ser allvarligt på läkarnas agerande

Sjukhusledningens kritik kvarstår mot de två läkare som varit ansvariga för två patientfall som anmälts till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

– De båda läkarna har redan tidigare fått kritik för sitt agerande av sin närmaste ledning och den kritiken ställer jag mig bakom. Detta har jag framfört till läkarna i form av en muntlig erinran. Jag valde dock att inte gå vidare med ytterligare disciplinära åtgärder, säger sjukhuschef Anders Dybjer.

Hallands sjukhus Varberg avvaktar fortfarande Socialstyrelsens bedömning av händelserna utifrån de två Lex Maria-anmälningar som gjordes tidigare i veckan.

Under veckan har arbetsgivaren även tagit initiativ till en åtgärdsplan, som kommer att arbetas fram i samråd med skyddskommittén på Hallands sjukhus Varberg. Planen innehåller ett antal insatser som ska förbättra arbetsmiljön för läkarna på ortopedkliniken och kirurgkliniken, och även vara till stöd för personalen på akutmottagningen.

– I den nyligen genomförda medarbetarenkäten kan man dock konstatera att resultatet för akutmottagningen är mycket positivt. Mätningen indikerar inte att det finns problem i arbetsmiljön som står i proportion till den uppkomna situationen, säger Anders Dybjer.

Verksamheten på akutmottagningen i Varberg fungerar nu som vanligt, efter helgens reducerade verksamhet. Anledningen till att akuten delvis stängdes var att det inte gick att garantera en fullgod patientsäkerhet med befintlig läkarbemanning.

Mer information:
Anders Dybjer, sjukhuschef Hallands sjukhus, tfn 070-295 15 97