This is ”IT”

IT (informationsteknik) är ett viktigt arbetsredskap för oss som jobbar i sjukvården. Vi använder IT hela tiden för att till exempel göra journalanteckningar, kolla upp läkemedel, se läkemedelsordinationer och hitta kontaktuppgifter till andra vårdgivare.

Linn vid en dator på avdelningen

Det jag skulle säga att vi gör mest inom IT-området är att hantera patienters journaler. I Region Halland används ett journalsystem som heter VAS. Här skriver jag som sjuksköterska in information om vård och behandling av de patienter jag ansvarar för.

Det är viktigt att skriva en anteckning i VAS så fort jag har gjort något som bidrar till vården av en patient. Då blir informationen tillgänglig direkt för annan vårdpersonal som är involverad i vården av samma patient, vilket är jättebra. På så vis kan vi alla enkelt följa en patients utveckling.

Jag tycker dock att VAS som journalsystem känns rätt gammalmodigt och ibland kan det vara segt att jobba i, vilket är frustrerande. Men jag vet att många i Region Halland är medvetna om detta och journalsystemet ska bytas ut inom några år.

Vi använder också NCS Läkemedel dagligen. Systemet ger en överblick över patientens läkemedelsordinationer så att jag kan se de läkemedel patienten är ordinerad när jag vårdar dem.

Det är svårt att föreställa sig hur sjukvården skulle se ut idag utan IT och den digitala utvecklingen. Till hösten ska patienten kunna ta del av sin journal via nätet i Region Halland. Det gör patienten mer delaktig och kunnig i sin egen vård.

Vi ses på torsdag igen!

/Linn

Du kan följa Linn i sommar på Hallands sjukhus sida på Facebook här: www.facebook.com/hallandssjukhus