Ungdomar testar på yrket som undersköterska!

Under hösten har åttondeklassare från olika skolor i Halmstad fått möjlighet att delta i en så kallad upplevelseverkstad. Här har de under en för- eller eftermiddag provat på olika aktiviteter som en undersköterska utför i sitt arbete.

Eleverna fick testa blodsockernivån på varandra, prova på att ta blodtryck och höra om hur det kan vara att jobba på sjukhus. De har träffat undersköterskor från Hallands sjukhus samt Socialförvaltningen och Hemvårdsförvaltningen i Halmstads kommun vid sex tillfällen i höst.

Upplevelseverkstaden arrangeras av Vård- och omsorgscollege i samarbete med vården för att öka intresset för vårdutbildningar på gymnasienivå.