Välkommen till en presskonferens om Hallands sjukhus!

Den 1 januari samordnas specialistsjukvården, handikappverksamheten, mödrahälsovård och ungdomsmottagning i Halland under en gemensam ledning. Samtidigt byter sjukhusen i Halland namn till Hallands sjukhus.

Välkommen till en presskonferens där Anders Dybjer, sjukhuschef, och Lena Johansson, biträdande sjukhuschef, berättar om framtidsplanerna för Hallands sjukhus.

Tid: Onsdagen den 22 december klockan 10.00
Plats: Direktionsrummet, Sjukhuset i Varberg

Vid frågor, kontakta Marianne Kondrup, chefsinformatör, på 0340-48 17 80 eller 070-337 17 80.