Vi jobbar för en personcentrerad vård

I sommar kan du följa mig, Mikael, och mina tankar om att vara sjuksköterska på Hallands sjukhus Halmstad. På avdelning 41 jobbar vi mycket för att få en personcentrerad vård. Det innebär att vi vill göra patienten aktiv i planeringen och genomförandet av sin egen vård.

Varje morgon ska läkemedel ges till patienterna. På min avdelning går vi runt med en vagn som rymmer dator, olika läkemedel, medicinhållare med mera (se förgrunden på bilden) till varje patient.

Vi kontrollerar patientens ID-band innan vi går in i hens journal för att se vilka mediciner läkaren har ordinerat. Vi pratar med patienten om hens mående, berättar vilka mediciner hen ska få och varför samt lyssnar på patienten.

En annan del av mitt arbete på morgonen som sjuksköterska är omvårdnad. På min avdelning hjälps sjuksköterskan och undersköterskan åt att till exempel tvätta patienten och se till att hen har en god hygien.

Vanligtvis vårdar jag upp till sex patienter samtidigt. Men om det är överbeläggningar, det vill säga fler patienter än normalt på avdelningen, kan jag vårda en eller två patienter till beroende på vilken del av avdelningen patienten läggs in på.

Hoppas du följer mig vidare i sommar, vi ses!

/Mikael

Mikael vid en medicinvagn på avdelning 41

Du kan följa Mikael i sommar på Hallands sjukhus sida på Facebook här: www.facebook.com/hallandssjukhus