Vinnare och facit i tipsrundan från minimässsorna vid Hallands sjukhus

Vinnarna är korade i "mini"-tipsrundan från minimässorna som anordnades för att öka intresset att bli specialistsjuksköterska eller barnmorska. Nedan följer vinnarna och facit till frågorna.

Vinnare i tipsrundan på respektive sjukhus:
​Halland sjukhus Halmstad

Natalie Karlsson
Louise Hasselberg
Minna Wivesson


Hallands sjukhus Varberg
Emma Rydén
Rickard Tingemar
Therese Young

Vinnarna kontaktas via telefon.

Facit till tipsrundan:

Fråga 1: Hur många manliga barnmorskor finns det i Sverige?
1. Runt 10 = rätt svar
X. Runt 50
2. Runt 100

Fråga 2: Hur många barn triageras på barnakuten/år?
1. Knappt 11 000 barn  = rätt svar
X. Drygt 15 000 barn
2. I snitt 20 barn/dag.
Fråga 3: Vilken gas använder operation i buken?
1. Syrgas
X. Koldioxid = rätt svar
2. Lustgas
Fråga 4: Vilken gas ger anestesisjuksköterskan till patienten för att håll hen sovandes under operationen?
1. Sevofluran = rätt svar
X. Lustgas
2. Desfluran
Fråga 5: Patienter som behöver intensivvård sviktar oftast respiratoriskt. Initialt inleds ofta behandling med NIV. Vad står förkortningen NIV för?
1. Nasal IntensivVård
X. Non Invasiv Ventilatorbehandling = rätt svar
2. Near Intensive Ventilation
Fråga 6: Hur många ambulanser finns det i Region Halland?
1. 19 = rätt svar
X. 25
2. 32