Ledning och organisation

Hallands sjukhus omfattar de tre sjukhusen i Halland (Halmstad, Kungsbacka och Varberg). Martin Engström är sjukhuschef och verksamheten är indelad i områden,  varav vissa har ett länsövergripande ansvar och andra ett lokalt ansvar för ett sjukhus.

Sjukhuschef: Martin Engström
Bitr. s
jukhuschef:
Lena Johansson

Chefläkare: Birgitta Lagerqvist
Ekonomichef:
Jouko Vanhala
Kommunikationschef: Marianne Kondrup
Personalchef: Åsa Ohlsson-Drangel

Områdeschefer:

Område 1 Medicinska specialiteter och akutsjukvård: tf Carina Forsberg

 • Akutkliniken Hallands sjukhus
 • Infektionskliniken Hallands sjukhus
 • Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
 • Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg

Område 2 Integrerad specialistvård: Ulrika Christensen

 • Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
 • Hudkliniken Hallands sjukhus
 • Kvinnokliniken Hallands sjukhus
 • Medicinsk specialistvård Hallands sjukhus Kungsbacka
 • Opererande specialistvård Hallands sjukhus Kungsbacka
 • Rehabkliniken Hallands sjukhus
 • Specialisttandvården Hallands sjukhus
 • Ögonkliniken Hallands sjukhus
 • Öron-, näsa och halskliniken Hallands sjukhus

Område 3 Opererande specialiteter:  Mattias Berggren

 • Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
 • Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Varberg
 • Kirurgikliniken Hallands sjukhus
 • Ortopedikliniken Hallands sjukhus
 • Urologikliniken Hallands sjukhus. 

Lednings- och verksamhetsstöd: tf Lena Johansson

 • Ekonomiavdelningen
 • Kansliavdelningen
 • Medicinsk teknik Halland
 • Personalavdelningen
 • Utvecklingsavdelningen