Neurorehabilitering

Neurorehabilitering vänder sig till dig som nyligen insjuknat i stroke, förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom. Vi erbjuder en intensiv, individuell rehabiliteringsperiod. Remiss krävs.

Vårt rehabiliteringsteam består av arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, kurator, logoped och neurologläkare.

Vi har även kompletterande grupper för dig med kvarstående besvär eller neurologisk diagnos enligt nedanstående. Ingen remiss krävs.
    - MS grupp
    - Parkinson grupp
    - Träningsgrupp med sjukgymnast
    - Handträningsgrupp
    - Bassängträningsgrupp
    - Perspektivgrupp för hjärntrötthet
    - Afasigrupp

Behandlingsavgiften är 100 kr och räknas in i högkostnadsskyddet. Har du fyllt 85 år är behandlingen avgiftsfri. Uteblivna besök debiteras även om du har frikort eller fyllt 85 år. Vi har våra lokaler på våningen under Kungsbacka vårdcentral, Ingång 2.

För mer information kontakta oss. Du når oss på tel: 0300-56 53 55 eller genom att logga in på www.1177.se.