Bidrag

Funktionshinderorganisationer verksamma i Halland har möjlighet att ansöka om verksamhetsbidrag från Region Halland. 

 

För att vara bidragsberättigad ska föreningen vara en inom regionområdet verksam läns-/distriktsavdelning av en handikapporganisation som

  • är ansluten till en av Socialstyrelsen godkänd statsbidragsberättigat riksförbund för den/de diagnosgrupper som innefattas i organisationens verksamhet.
  • är uppbyggd och fungerar enligt demokratiska principer.
  • bedriver stadigvarande verksamhet inom Hallands län. Organisationer verksamma över flera län är bidragsberättigade, förutsatt att de bedriver verk­samhet för personer bo­satta i Halland.