Välkommen till din handikapporganisation - kontaktpersoner

Här finner du kontaktuppgifter till en mängd handikapporganisationer i Halland.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Afasiföreningen i Halland
Nässjögatan 10
302 47 HALMSTAD
Telefon: 035-15 22 81

Kontaktperson: Ingrid Holmvall, 0734 - 42 75 70

halland@afasi.se

www.afasi.se

Personer med afasi eller grav språkstörning och deras anhöriga.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Astma/allergiföreningen i Halland
c/o Lennart Germundsson
Danska vägen 40
302 91 HALMSTAD

Telefon: 035-21 39 25

amie2@telia.com

www.astmaoallergiforbundet.se

Personer med astma, allergi och annan överkänslighet samt anhöriga.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Autism- & Asperger-föreningen Halland
c/o Ronny Nilsson
Rådmansgatan 36
311 45  FALKENBERG

Kontaktperson: Ronny Nilsson, 070 - 278 64 14, 073 - 919 18 32

halland@autism.se

www.autism.se/halland

Personer med autism och autismliknande tillstånd, t ex Aspergers syndrom, desintegrativ störning och personer med andra funktionsnedsättningar/sjukdomar där autism är vanligt förekommande, exempelvis Retts syndrom, Fragil W och Tuberös skleros.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Blodcancerföreningen i Halland (BLC)

www.blodcancerforbundet.se
 
Personer med blodsjukdom (inklusive blodcancersjukdom) och deras anhöriga.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Förbundet Blödarsjuka i Sverige Västra regionföreningen (FBIS)
c/o Håkan Björk
Postvägen 5
302 30 HALMSTAD

Telefon: 035-15 65 29

www.fbis.se
 
Personer med koagulationsrubbning vilket innebär att blodets förmåga att levra sig är helt eller delvis nedsatt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Bröstcancerföreningen BCF Johanna i Halland
Nässjögatan 10
302 47  HALMSTAD

www.bro.se/halland

Personer som är bröstcanceropererade.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Cancer Prostata i N-län (CaPriN)
c/o Lars Axelsson
Bonnagårdsvägen 31
302 92  HALMSTAD

Telefon: 035 - 344 73

lag@telia.com

www.prostatacancerforbundet.se

Män med diagnosen prostatacancer och deras anhöriga.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Celiakiföreningen i Halland (SCF)
c/o Susanne Grave
Norra vägen 9
302 32  HALMSTAD

Telefon: 0737 - 69 69 32 

halland@celiaki.se

www.celiaki.se

Personer som är intoleranta mot gluten, laktos, komjölksprotein och sojaprotein samt de som har Dermatitis Herpetiformis (hudceliaki).

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Cystisk Fibros Region Syd (RfCF)
c/o Hans Welinder
Remmaregränden 5
226 51  LUND

Telefon: 046 - 24 83 18, 076 - 790 46 16

hol.welinder@lsn.se

www.rfcf.se

Personer med CF och cilieimmobilitetssjukdomar (flimmerhårssjuka) samt deras anhöriga.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Cystisk Fibros Region Väst (RfCF)
c/o Maria Almbacke
Kaprifolvägen 44
434 44  KUNGSBACKA

0300 - 734 56

maria.almbacke@nordea.se

www.rfcf.se

Personer med CF och cilieimmobilitetssjukdomar (flimmerhårssjuka) samt deras anhöriga.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Diabetesföreningen i Hallands län (SD)
c/o Maritha Johansson
Sven Jonsons gata 1
302 27 HALMSTAD

Telefon: 035 - 10 82 61, 0706 - 19 54 49

hallandsdiabeteslan@passagen.se

www.diabetes.se

Personer med diabetes och deras anhöriga.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Döva, hörselskadade och språkstörda barn i västra Sverige (DHB Västra)
Storgatan 7
462 36 VÄNERSBORG
Telefon: 0521 - 696 10

Kontaktperson: Grethe Håkansson, 0761 - 63 63 11

info@dhbvastra.se

www.dhb.se

Familjer med barn och ungdomar som är döva, hörselskadade eller språkstörda och de som eventuellt har ytterligare funktionsnedsättning.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hallands Läns Dövas Förening (HLDF)
c/o Bengt-Åke Malmberg
Hässlås 235
311 93  LÅNGÅS

bam@sdrf.se

www.sdr.org

Personer som är barndomsdöva och teckenspråkiga.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Föreningen Sveriges Dövblinda Väst (FSDB)
Fabriksgatan 4
531 30 LIDKÖPING

Telefon: 0510-54 74 77

Kontaktperson: Berit Jildenhed

berit@fsdb.org

www.fsdb.org

Personer som är dövblinda, blinda/synsvaga med hörselnedsättning eller döva/hörselskadade med synnedsättning.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Elöverkänsligas förening i Hallands län
c/o Karin Torebring Metall
Iversvägen 5
432 69  KARL GUSTAV

www.feb.se

Personer med elöverkänslighet eller som skadats av elektromagnetisk strålning eller liknande miljöfaktorer.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Epilepsiföreningen i Hallands län (SEF)
c/o Maritha Johansson
Sven Jonsons gata 1
302 27  HALMSTAD

Telefon: 035 - 10 82 61, 0706 - 19 54 49

www.epilepsi.se

Personer med epilepsi och deras anhöriga.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

GCF Anemonen Halland
c/o Gun-Brith Ottosson
Aspvägen 11
302 44  HALMSTAD

Telefon: 070 - 353 04 80

anemonen.halland@gmail.com

________________________________________________________

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i Halland
c/o Sven-Olof Andersson
Stamnared Torsby 4
432 68 VEDDIGE

Telefon: 0340 - 322 75, 0730 - 68 75 68

svenolof.andersson4h@gmail.com

www.hjarnkraft.nu

Personer med förvärvade hjärnskador och deras anhöriga. Orsaker kan vara t ex trafikolycka, misshandel, virus, tumör eller stroke.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hjärtebarnsföreningen i Halland
c/o Pernilla Lindqvist
Gnejsgatan 15
432 38  VARBERG

Telefon: 0702 - 74 19 18

pernilla.lindqvist@hjartebarn.org

www.hjartebarn.org

Barn och ungdomar med medfödda hjärtfel samt familjer som har eller har haft barn med hjärtfel.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Länsföreningen HjärtLung Halland
c/o Bo Birgersson
Åmots gård
312 96  LAHOLM

Telefon: 0430 - 258 72, 0705 - 98 58 72

boabi@telia.com

www.hjart-lung.se  

Personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdomar inklusive de som har blivit transplanterade.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hörselskadades distrikt i Halland (HRF)
Sperlingsgatan 5
302 48 HALMSTAD

Telefon: 035 - 15 22 84

Kontaktperson: Jan Fryklund, 073 - 359 88 86

hrf.halland@live.se

www.hrf.se

Personer med olika grader av hörselnedsättning, vuxendöva, tinnitus, Meniéres sjukdom, ljudöverkänslighet, döva och hörselskadade barn och deras anhöriga.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Iktyosföreningen i Hallands län
c/o Marie Högdin
Snöstorpsvägen 20
302 48 HALMSTAD

Telefon 035-13 08 90

www.iktyos.se

Personer med olika former av iktyos, Dariers sjukdom och närliggande hudsjukdomar.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hallands Laryngförening

c/o Bengt Svensson
Box 48
313 02  SENNAN
Telefon: 0707 - 92 08 35

bengt-goran@hotmail.com

www.mhcforbundet.se

Personer som är laryng-, hemi- och glossektomerade samt de som fått funktionsnedsättning genom strålbehandling inom öron-, näsa- och halsområdet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dyslexiförbundet FMLS i Hallands län (FMLS)
c/o Erling Nylén
Storgatan 52
314 34  HYLTEBRUK
Telefon: 0345 - 103 42, 0738 - 43 03 42

halland@dyslexi.org

www.dyslexi.org

Personer med funktionsnedsättningen läs- och skrivsvårigheter (dyslexi) och matematiksvårigheter (dyskalkyli).

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hallands länsförening av mag- och tarmsjuka (RMT)
c/o Carina Coleman
Hemmansvägen 38
302 52  HALMSTAD

Telefon: 035 - 12 43 22, 070 - 845 05 75

carinabettan.c@gmail.com

www.magotarm.se

Personer med funktionsnedsättning till följd av olika sjukdomar, skador och andra störningar i mag-tarmkanalen, t ex Chrons sjukdom, ulcerös kolit, IBS, analinkontinens och esofagusatresi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Huvudvärksföreningen Halland

Gerd Johansson, 035 - 309 46

halland@huvudvarksforbundet.se

http://www.migran.org/local_start.asp?nodeid=63221

Personer med migrän och annan svår huvudvärk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Neuroförbundet (NHR)
Gatenhielmsvägen 17
302 91 HALMSTAD

Telefon: 035 - 10 50 24

halland@nhr.se

www.nhr.se

Personer med neurologiska sjukdomar och skador, bl a multipel skleros, Parkinsons sjukdom, stroke, neuromuskulära sjukdomar, myastena gravis, ALS, Friedreichs ataxi, segmentell rörelsesmärta, narkolepsi, ryggmärgsskador, cerebral pares, inkontinens, polyneuropati, Huntington och neurologiska skador av lösningsmedel.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Njurföreningen i Sydsverige (NJSyd)
c/o Rolf Mattisson
Långagärdsvägen 44
269 73  FÖRSLÖV

www.njurforbundet.se  

Personer med kronisk njursjukdom, dialysbehandling eller som är njurtransplanterade samt deras anhöriga.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Njurförbundet Västsverige (NjVs)
c/o Tina Pajunen
Sörgårdsgatan 10
431 67  MÖLNDAL

njvs@njurforbundet.se

www.njurforbundet.se

Personer med njursvikt, dialysbehandling eller som är njurtransplanterade samt deras anhöriga.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Parkinson Halland
c/o Göran Åkermark
Trädgårdsgatan 6
311 34  FALKENBERG

Telefon:

goran.akermark@gmail.com 

www.parkinsonforbundet.se

Personer med Parkinsons sjukdom och Parkinson Plus samt deras anhöriga.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Psoriasisförbundets länsavdelning i Halland (PSO)
c/o Susanne Johansson
Jons väg 3D
432 92  VARBERG

Telefon: 0733 - 24 80 11

halland@pso.se

www.psoriasisforbundet.se 

Personer med psoriasis/psoriasis artrit samt deras anhöriga.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Reumatikerdistriktet Halland
Sperlingsgatan 5
302 48 HALMSTAD

Telefon: 035 - 15 22 76

r.halland@telia.com

www.reumatikerforbundet.org

Personer med någon reumatisk sjukdom eller besvär i rörelseorganen. Reumatiska sjukdomar drabbar leder, rygg, senor, bindväv, muskler och skelett och det finns cirka 80 diagnoser.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Halland (RBU)

Kansli: Sperlingsgatan 5, 302 48  HALMSTAD

Besöksadress: Nässjögatan 10, Halmstad

Telefon: 035 - 15 22 86, 0702 - 91 29 09

info@rbuhalland.se

www.rbu.se

Familjer som har barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Riksförbundet för Social och Mental hälsa (RSMH)
Sperlingsgatan 5
302 48 HALMSTAD

Telefon: 035-15 22 88

www.rsmh.se

Personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hallands stamningsförening
c/o Gun Ahlm
Vinkelgränd 4
305 60  HARPLINGE

Telefon: 035 - 507 31, 0768 - 63 66 81

gun.ahlm@mbox301.swipnet.se

www.stamning.se

Personer med stamning, föräldrar till stammande barn, logopeder och andra intresserade.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hallands länsförening för Stomi- och reservoaropererade (ILCO)
c/o Lars Jalhed
Pihlgatan 11
302 90  HALMSTAD

Telefon: 076 - 79 65 68

halland@ilco.nu

www.ilco.nu

Personer som är stomi- och reservoaropererade samt andra med närliggande problem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Strokeföreningen i Hallands län
Nässjögatan 10
302 47 HALMSTAD

Kontaktperson: Carina Petersson, 035 - 21 12 95

kontakt@strokeforeningenihallandslan.se

www.strokeforbundet.se

Personer som insjuknat i stroke och deras anhöriga ska kunna finna gemenskap, få information, råd och stöd samt delta i aktiviteter.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Synskadades riksförbund Halland (SRF)
Karl XI:s väg 31
302 94 HALMSTAD

Telefon: 035 - 10 22 29

halland@srf.nu

www.srf.nu

Personer med synskada som trots hjälpmedel gör det svårt eller omöjligt att läsa tryckt text, att orientera sig med synens hjälp eller har andra svårigheter i den dagliga livsföringen (på grund av synskadan).

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hallands distrikt av personskadeförbundet RTP
c/o Thomas Adolfsson
Gyllenhammars väg 3
302 92  HALMSTAD

Telefon: 035 - 366 43

ceta@telia.com

www.rtp.se

Personer som skadats i trafiken eller genom olycksfall och personer med polio samt deras anhöriga.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning (FUB)
c/o Kerstin Tegnér
Skiftekärrsvägen 28
434 93 Vallda

Telefon: 0300 - 258 73, 070 - 403 49 91

kerstin.tegner@telia.com

www.fub.se

Personer, i alla åldrar, med svår, måttlig eller lindrig utvecklingsstörning samt deras anhöriga. Många har även andra funktionsnedsättningar som rörelse-, syn- och hörselnedsättning eller autism.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Svenska ångestsyndromsällskapet i Halland (ÅSS)

Kontaktperson: Mona Granquist 
                             Hederstiernas gata 28
                             302 47 HALMSTAD

Telefon: 072 - 500 60 80

info@halmstadangest.se

www.angest.se 

Personer som lider av panikångest, social fobi, generaliserad ångest eller någon annan form av ångestsyndrom.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

DHR Region Halland (Hallands länsdistrikt av förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder)
Sperlingsgatan 5
302 48 HALMSTAD

Telefon: 035 - 15 22 75

regionhalland@dhr.se

www.dhr.se/halland

Personer med rörelsenedsättning, men även andra funktionsnedsättningar samt kombination av funktionsnedsättningar.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hallands Handikappidrottsförbund (HHIF)
Ryttarevägen 18 A
302 62 HALMSTAD

Telefon: 035 - 15 77 20, 070 - 897 07 87

Kontaktperson: Peter Malmberg

peter.malmberg@hhif.n.se

www.handikappidrott.se/halland

Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning, som erbjuds möjligheter till idrottsaktiviteter i våra föreningar.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Föreningshuset Husknuten
Sperlingsgatan 5
302 48  HALMSTAD

Telefon: 035 - 15 22 71, 15 22 72

Kontaktperson: Maria Gillberg

husknuten@telia.com

www.foreningshusethusknuten.se

Husknuten är en samlingspunkt för ett 20-tal föreningar på lokal- och länsnivå. Här har flera av föreningarna sina kanslier, dit du är välkommen med dina frågor.

-----------------------------------------------------------------------------------------------