Kommunikationscentrum

Hälsa och funktionsstöds byggnad Kommunikationscentrum ligger inom Hallands sjukhus Halmstads område. Byggnaden är utformad så att alla besökare ska klara sig så självständigt som möjligt.

Entreskylt Hallands sjukhus Halmstad

För att komma till Kommunikationscentrum gå in genom entré 4 och gå mot målpunkt K som i Kommunikationscentrum.

Samtliga lokaler inom Kommunikationscentrum är anpassade för så gott som alla slags funktionsnedsättningar. Här ska man obehindrat kunna röra sig själv oavsett om man ska till Resurscentrum för Kommunikation Dako, Hörselvården, Syncentralen eller ska besöka Hälsa och funktionsstöds kansli.

Genom att samla flera verksamheter i en byggnad underlättas samverkan mellan enheterna och det blir enklare för brukaren när besöken kan samordnas vid ett tillfälle.

Bild: Korridor på Syncentralen

Färgsättningen är varm och behaglig och överallt har man arbetat mycket med kontraster. Detta för att en synskadad person ska få en god rumsuppfattning och orienterbarhet. Lägg märke till kontrasterna vad gäller vägg-golv, dörrkarmar-dörrar-dörrhandtag, listverk och ljusa strömbrytare på mörk vägg.

Även konsten har anpassats både vad gäller färgsättning och taktilitet.

Bild: Receptionsdisk på Hörselvården

Receptionsdiskarna är tillgängliga från rullstol och har kontrasterande bänkskivor.

Synskadade kan lätt ta sig fram med hjälp av ledstråk i golven från hissarna fram till receptionerna.

Hissarna är försedda med talande information och har en manöverpanel i punktskrift på 85 cm höjd.

Samtliga toaletter är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Dessutom är en toalett extra utrustad med höj och sänkbar toalettstol, höj och sänkbart tvättställ, höj och sänkbar brits, taklyft samt stomispol.

Larmen är utrustade med både mycket ljud och mycket ljus.

Bild: Väntrum på Syncentralen

Miljön är överlag väl ljuddämpad. Exempelvis är alla möbelben av trä istället för stål för att minska störande resonansljud. Kontrasterande möbelsitsar i förhållande till ben och karmar.

Bild: Informationsskylt i trapphus

Skyltarna har gjorts kontrastvänliga och har även försetts med taktil text, punktskrift och piktogram. Läs mer om skyltningen via länken "Skyltprogram Landstinget Halland".

Alla dörrar från trapphuset är försedda med automatiska dörröppnare och har en väl tilltagen dörrbredd för att vara tillgängliga för rullstolsburna.

Ljusknapparna sitter på 85 cm höjd och på vissa ställen finns svagt sluttande golv för att slippa trösklar.

Hälsa och funktionsstöd
Kommunikationscentrum
Besöksadress: Hallands sjukhus Halmstad, ingång 4, målpunkt K
301 85 Halmstad
Telefon 035-14 61 03