Länkar

Diskrimineringsombudsmannen

Handikapporganisationer

Myndigheten för delaktighet