Audionommottagningen

 För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt var vänlig och ring och boka en tid på tel. 010-47 61 920.

Till oss på Audionommottagningen är vuxna personer med hörselnedsättning och som vill ha utprovning av hörapparat eller hörseltekniska hjälpmedel välkomna. Vi mäter din hörsel och gör en behovsbedömning. Vi förskriver individuellt anpassade hjälpmedel och lär dig och dina närstående att hantera de hjälpmedel som är aktuella.

Vi har tekniker som hjälper dig om du har behov av service av dina hörselhjälpmedel.

Vi erbjuder rådgivning och utprovning av arbetstekniska hjälpmedel till din arbetsplats.

Hur kommer man till oss?

Antingen genom remiss från läkare på din vårdenhet eller egenremiss, vilket betyder att du kontaktar oss via www.1177.se eller på vår telefontid. Du hittar egenremissen här

Audionommottagningen finns i Falkenberg, Halmstad, Hylte, Kungsbacka, Laholm och Varberg.

Kontaktuppgifter Audionommottagningens avdelningschef

Aktuellt

Audionommottagningen har stängt 25-26 januari