Audionommottagningen Kungsbacka

Till oss på Audionommottagningen Kungsbacka är vuxna personer med hörselnedsättning och som vill ha utprovning av hörapparat eller hörseltekniska hjälpmedel välkomna.

Här kan du läsa med om Audionommottagningen

Aktuellt

Audionommottagningen har stängt 16 februari