Barn- och ungdomsteamet

Vi vänder oss till barn och ungdomar med hörselnedsättning eller dövhet och deras närstående. Att få reda på att du som barn/ungdom har en hörselnedsättning eller dövhet kan vara omvälvande för hela familjen. Barn- och ungdomsteamets uppgift inom hörselvården är att ge kunskap om din hörsel och ge dig verktyg att underlätta/hantera din hörselsituation utifrån dina förutsättningar i hemmet, i skolan och på fritiden.

Vi hjälper till med

  • Medicinsk utredning och regelbundna kontroller av hörsel
  • Kartläggning av familjens behov av stöd 
  • Tekniska hjälpmedel
  • Stöd för språk och kommunikationsutveckling
  • Rehabilitering individuellt t.ex. råd och samtalsstöd, pedagogisk vägledning, råd och stöd i hemmet och i förskola/skola
  • Rehabilitering i grupp t.ex. föräldrautbildning, nätverksträff, teckenspråksutbildning och kompisträff

Vårt team består av flera olika yrkesgrupper: audionom, specialpedagog, kurator, teckenspråkslärare, läkare, logoped, hörselingenjör, hörseltekniker och administratör.

Vill du veta mer om Hörselteamet.

Om du vill förbereda dig eller ditt barn innan besöket hos oss titta på våra bilder på respektive ort  Halmstad eller  Kungsbacka.

Aktuellt