Vuxenteamet

Vi på Vuxenteamet arbetar för dig som har hörselnedsättning, dövhet och tinnitus. Du och dina närstående är alltid välkomna till oss.

Är du över 20 år och har frågor om din hörsel, hörapparat eller hörselmätningar kontakta Audionommottagningen

Känner du att du har svårt att uppfatta vad som sägs i vissa sammanhang? Tycker du att det är svårt att delta i samtal på grund av att du inte hör vad andra säger och att du ofta måste be personer repetera det han/hon sa?

Att leva med en hörselnedsättning kan påverka hela din livssituation. Du kan ha svårt att följa med i samtal om flera personer pratar samtidigt vilket kan leda till en känsla av utanförskap.

När kan Hörselteamet hjälpa dig?
När du och dina anhöriga vill få ökad kunskap om din hörselnedsättning och dess konsekvenser.
När du och dina anhöriga vill ha rådgivning och stöd kring din hörselnedsättning.
När du vill få hjälp med hanteringen av dina hörseltekniska hjälpmedel i olika miljöer.

Vilka är vi?
Vi arbetar i team för dig och dina anhöriga. Vårt team består av flera olika yrkesgrupper; audionom, specialpedagog, kurator, teckenspråkslärare, läkare, logoped, och administratör.

Vad kan vi erbjuda?
Rehabilitering både individuellt och i grupp.
Vi har kursverksamhet för dig och dina närstående tex Aktiv Kommunikation och TSS tecken som stöd.

All planering görs i samråd med dig utifrån dina behov. Insatserna kan göras hos oss eller i din närmiljö.

Vill du veta mer om Hörselteamet.

 Kontakta oss  Halmstad eller Kungsbacka.

Stora stenar i havet

Aktuellt

Här presenteras de kurser som finns på Hörselteamet

Här hittar man information om hur du hittar Hörselteamet på 1177 Vårdguidens e-tjänster.