Yrkeskategorier

Audionom
Kursledare i gruppaktiviteter. Tinnitusrehabilitering.

Pedagog
Ger pedagogiskt stöd samt hörseltaktiska råd

Kurator
Erbjuder rådgivande, stödjande och krisbearbetande samtal samt social information. Tinnitusrehabilitering.

Läkare
Är medicinskt ansvarig

Medicinsk sekreterare
Administrativa funktioner

Psykolog
Erbjuder rådgivande och stödjande samtal samt krisbearbetning

Teckenspråkslärare
Undervisar i teckenspråk, tecken som stöd (TSS) och tecken som alternativ kompleterande kommunikation (TAKK)

Tillbaka