Hudkliniken förberedd för Vårdval Halland Plus

Från och med 1 januari kan invånarna själva bestämma vem som ska ge dem specialistvård inom hudsjukvården. Hudkliniken Hallands sjukhus blir en av de första aktörerna inom Vårdval Halland Plus och står väl rustade för ett gott omhändertagande av patienterna.

Hallands sjukhus får i uppdrag att starta vårdvalsenhet på hudkliniken. Övriga vårdgivare inom specialiteten som är intresserade av att delta har nu möjlighet att ansöka om ackreditering från och med den 1 augusti 2013.

Syftet med det nya vårdvalet är att stärka hallänningens rätt att välja specialistvård. Hudkliniken kommer att fortsätta arbeta för ett gott omhändertagande av patienterna med god tillgänglighet och hög kvalitet i det arbete man utför.

Patienterna betalar fortsättningsvis den vanliga patientavgiften vid sitt sjukvårdsbesök.

Omfattning

Flertalet diagnoser inom hudsjukvård omfattas. Undantagna är ovanliga eller svårare hudsjukdomar samt viss hudcancer, sjukhuskonsultationer och STD, sexuellt överförbara sjukdomar. Denna vård ges även fortsättningsvis enbart genom Hallands sjukhus regi.

Målsättning

Hudklinikens avsikt är att vara det självklara vårdvalet för hallänningen genom att driva och utveckla en enhet med hög kvalitet och med patientsäkerhet i fokus. Vi ser en styrka i att vi har en bred och upparbetad kompetens inom specialiteten hudsjukvård och ett övergripande ansvar även för venereologin i Halland.

Medarbetarna inom hudkliniken är verksamhetens viktigaste tillgång och kommer att arbeta parallellt inom de båda uppdragen. Genom att utveckla befintlig kompetens samt rekrytera ny specialistkompetens säkerställs det framtida behovet för att tillmötesgå kommande krav och utmaningar.

Är du intresserad av att jobba hos oss?

Hör gärna av dig om det väcker ditt intresse! Sök via Lediga jobb med en spontan ansökan alternativt kontakta verksamhetschef Jonas Larsson telefon 035-13 46 77.